Танилцуулга

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2012 оны 12 сарын 10-нд анхдугаар хуралдаанаа хийж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар  Ч.Азбаяр томилогдон ажиллаж байна.
Тэргүүлэгчидээр:

Төлөөлөгчидөөр:

 • Д.Түмэнбаяр
 • Чи.Өнөржаргал
 • Г.Далхсүрэн
 • О.Шадав
 • Л.Баатарчулуун
 • М.Сономванчиг
 • Д.Нямдорж
 • Х.Батзаяа
 • Д.Мөнх-Очир
 • Х.Даваасүрэн
 • А.Ням-Очир
 • В.Баасанрагчаа
 • А.Одонбаяр
 • Б.Баасанчулуун
 • Ц.Ренчинмядаг
 • Ц.Эрдэнэчимэг
 • Б.Алтаншагай
 • Ж.Шижирбаатар

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга- Л.Сэрсмаа
Багийн иргэд нийтийн хурлын дарга :

 • 1-р багийн хурлын дарга Л.Хүчитбаатар
 • 2-р багийн хурлын дарга П.Энхтайван
 • 3-р багийн хурлын дарга Б.Түдэвдорж
 • 4-р багийн хурлын дарга В.Баасанрагчаа
 • 5-р багийн хурлын дарга А.Дэмбэрэлсамбуу
 • 6-р багийн хурлын дарга С.Гончигням нар ажиллаж байна.


Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах, хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах чиг үүрэг 7 бүхий хороотой.
 Үүнд:

 1. Хуулийн хэрэгжилт, Гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам,мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан хороо
 2. Хүнс хөдөө аж ахуй, Жижиг дунд үйлдвэрлэл, төсөл хариуцсан хороо
 3. Эрүүл мэнд, соёл, боловсрол хариуцсан хороо
 4. Эдийн засаг, санхүүгийн асуудал хариуцсан хороо
 5. Байгаль орчин,газар зохион байгуулалт, Бэлчээрийн менежмент хариуцсан хороо
 6. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан хороо
 7. Ёс зүй, хяналт шалгалт хариуцсан хороо