Хангамж үйлчилгээний хэлтэс

  • 1365

    Танд ашигтай зөвлөгөө: Иргэн та...

    Ниймийн халамжийн тухай хууль нь: 1.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр: v 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй v 16 насанд хүрсэн одой иргэн v Хөдөлмөрийн чадвараа ...

Facebook messenger