Залуучуудын оролцоо-Хариуцлагатай манлайлал

Хүүхэд хамгаалал -Өрхийн хөгжлийн жилийн хүрээнд Орон нутгийн хөгжилд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж , хамтын хөгжлөөр хариуцлагатай манлайлалыг бие болгох зорилгоор залуу төрийн албан хаагчдыг 11 баг болгон
 
дунд жилийн турш зохион байгууллагадах уралдаан тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо.