ЦАГААН-УУЛ СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭРЛЭСЭН ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АЖЛУУД

Байгууллагын гадаад орчны тохижилт

  1. Гадаа тайлбайн хүүхдийн тоглоомыг бэхлэж суурилуулсан. Хөл бөмбөгийн талбайг шинээр хийж тохижуулсан. 
  2. Бүлгийн эцэг эхчүүд багш нар хамтран тоглоомын талбайд “Эко” тоглоом хийж суурилуулсан.
  3. Гадна талбайд вандан сандал хийж, явган хүний зам шинээр хийсэн.
  4. Цэцэрлэгийн уурын зуух болон бусад эзэмшил газрыг хашиж модон хашаа барьсан.
  5. “Бүх нийтийн мод тарих өдөр”-өөр 20 ш хайлаас тарьж ургуулсан.
  6. Цэцэрлэгийн ногоон орчинг нэмэгдүүлэх зорилгоор 8 төрлийн мандлын цэцэг тарьж ургуулсан.
  7. Ариун цэврийн байгууламжийг стандартын дагуу барьж байгуулсан, мөн усны машины зогсоолыг эрэгтэй ажилчид хийж гүйцэтгэсэн.