ОНӨААТҮГазрууд

  • 970

    “Галт дулаан” ХХК –ны танилцуул...

    Цагаан-Уул сумын  хэмжээнд дулаан үйлдвэрлэлийг түгээх, борлуулах салбар нь анх Бадрал нэгдлийн харъяанд 1971 онд  Эрчим хүчний салбар нэртэйгээр байгууллагдаж  үйл ажиллагаагаа эхэл...

Facebook messenger