Төсвийн байгууллагууд

 • 1460

  Цагаан-Уул сумын ЕБС...

  Тус суманд 1941 онд албан ёсоор бага сургуулийн эхлэл тавигдаж 1-р ангид 60 хүүхдийг элсүүлэн,  өмнө нь бичиг үсгийн дугуйланд суралцаж байсан 30 хүүхдийг 2-р ангид бүртгэж, захирлаар Л.Лувсан...

 • 853

  Цагаан-Уул сумын 2 дугаар цэцэр...

   Манай цэцэрлэг нь монголын уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх ухаанд тулгуурлан үзэл баримтлалаа боловсруулсан. Эрдэнэт хүний биеийг олж төрсөн хүүхдийг өв тэгш хөгжилтэй, хүнийг хайрлан хүндэлдэг,...

 • 1272

  Цагаан-Уул сум дундын эмнэлэгий...

  Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын СДЭ-ийн танилцуулга               Тус эмнэлэг нь анх 1935 онд одоогийн Өвгөд багийн төвд 1 гэр , 1 сувила...

 • 2792

  сум дундын эмнэлэгийн статистик...

    Нийт нас баралт         2008 он 2009 он 2010 он...

 • 1790

  2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУХАЙ...

  2 дугаар цэцэрлэг нь Хөвсгөл аймгиин засаг даргын  2017 оны 7 сарын 28-ны өдрийн  Б/41 тоот захирамжаар байгуулагдаж 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  ...

Facebook messenger