Төсвийн байгууллагууд

  • 1057

    2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУХАЙ...

    2 дугаар цэцэрлэг нь Хөвсгөл аймгиин засаг даргын  2017 оны 7 сарын 28-ны өдрийн  Б/41 тоот захирамжаар байгуулагдаж 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  ...

Facebook messenger